edison365businesscase

edison365businesscase är en standardiserad lösning för att ta fram business case. Ett enkelt och konfigurerbart användargränssnitt med inbygd analysfunktionalitet. Organisationen får ett gemensamt verktyg för business case med standardiserade formulär och mallar. Snabbar upp processen för godkännande.  Färre flaskhalsar, ansvar och ägarskap blir visibelt och tydligt. Bygger på Office 365.

 

Kontakta oss

Microsoft partner

edison365suite

edison365suite är en plattform med ett antal fristående applikationer för den moderna arbetsplatsen.
Välj den applikation som svarar upp mot organisationens behov av digitalt stöd för idéhantering och innovation managementedison365ideas.
För att effektivisera sättet att skriva business case och investeringskalkyler edison365businesscase och för att förenkla projektplanering och resurshanteringedison365projects i organisationen.

Välj mellan en eller flera av de olika applikationerna, samtliga är integrerade i Office 365.
Riktigt bra användarupplevelse om du redan upptäckt Teams eller Planner, om du använder  One Note och om du önskar rapporter i PowerBI.

Kontakta oss