Riktig tidsplanuppföljning med Microsoft Project

Välkommen till en tretimmars-kurs i tidsplanuppföljning med Microsoft Project! Detta är en kurs för dig som har koll på hur du gör en tidplan, hanterar beroenden, och i allmänhet navigerar i Project. Här fokuserar vi på hur du går från att göra en plan till att hålla den uppdaterad och använda den för prognos av både resursåtgång och leveranstid.


Innehåll: 
– Baselines, en eller flera? Visualisera!
– Aktivitetstyper och deras betydelse för hur du följer upp och planerar om.
– Jämförelser med överenskommen plan.
– Orsak till förseningar Metodik för omplanering
– Vyer och filter som underlättar omplanering
– Nyckeltal Resurser och omplanering
– Rapportdatum – när och varför?
– Introduktion till Earned Value

Utrustning: Egen Project-klient av lägst version 2013 är en förutsättning för att gå kursen. Kursen hålls via Teams och alla deltagare utgår från förberedda planer för att kursens olika moment.

Pris: 1995:- exkl. moms per deltagare

Deltagare: 1-3 deltagare per tillfälle, kursen genomförs med en av våra erfarna konsulter

 


Anmäl er till Tidsplanuppfölning med Microsoft Project här!  • Namn på företag/organisation

  • Organisationsnummer

  • E-postadress