Innovation och substitution – Någon kommer att fråga var du köpt din tröja!

2019-05-21

Någon kommer att fråga var du köpt din tröja!

-¨Vi kan bygga fler höghus i trä och äta upp vår gamla tröja. Vi har talat mycket om energi men inte så mycket om materialanvändning¨.

Anders Wijkman, Ordförande Climate-KIC, Circular Sweden, mm, mm.
Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear.

Frukostseminarium på United Spaces om Cirkulär ekonomi – för att rädda klimatet och biologiska mångfalden.
Några noteringar från morgonen.

Vi har talat mycket om energiförbrukning  men inte så mycket om materialanvändning.

Cirkulär ekonomi för att använda resurser mer effektiv.

EU har fokuserat på avfallshantering inte på resursutnyttjande.

På Anders önskelista: En nationell materialstrategi inte bara avfallsstrategi.

Ett grundproblem är linjära materialflöden + dålig design + för billigt att utnyttja naturen+ arbetskraften för dyr.

Byggindustrin stora materialanvändare, usla på återvinning.
Plast, endast 8 % återanvänds.
Offentlig sektor behöver kompetensstöd med att upphandla. För få naturvetare.

Fem alternativa vägar för att göra något materialanvändningen.

  • Innovation, ta t ex hjälp av it för smarta lösningar och smarta affärsmodeller.
  • Nya affärsmodeller, gå från att sälja mer till att leverera tjänster.
  • Substitution – t ex bygg hus i trä, gör kläder av trä, odla grönsaker i din komposterade t-shirt.
  • Nya affärsmodeller – återvinning, återbruk, hyra, tjänster.
  • Mindre obsolens – utnyttja bättre det vi redan skapat.

Några, av alla de som, arbetar framgångsrikt enligt Anders är: Region Skåne, Ovako Steel, Max Hamburgare, Houdini.
Inom byggindustrin Arup.

 

Eva Karlsson, – ¨Idag återvinns mindre än 1% av alla textiler. Houdini slänger 0%  det som ej går klä på sig igen går till kompost.

 

På Anders Wijkmans önskelista: En nationell materialstrategi inte bara avfallsstrategi.

/Visuell Planering