Se vårt webinar om hur ni kan öka engagemanget med Gamification i innovationsprocessen!

2020-10-02

Öka intensitet och tempo i innovationsprocessen genom att lära av hur användare bevisligen agerar utifrån incitament och spelliknande inslag. Belöna förslag! Uppmärksamma idéer! Lyft fram prestationer! Magnus Holmlid visar gamification-funktionerna i edison365ideas.