Vilka är SWEP? 

SWEP arbetar med att optimera användningen av material när det kommer till uppvärmnings- och kylningssystem. De vill bidra till ett bekvämt och hållbart liv för alla människor runt om i hela världen samt kunna ge dem konkurrenskraft. SWEP har idag över 900 anställda och de utmanar ständigt effektiviteten för att kunna bidra till en hållbar framtid. De menar att effektiviteten ligger i allt det som bolaget gör; i produkter de designar, i deras arbetssätt samt hur de samarbetar med andra.

Det är i samarbetet med andra som de dessutom både kan ge och få expertis inom allt som berör uppvärmnings- och kylutrustning.

 

Kortfattat är SWEP ett bolag som ständigt strävar efter att vara i framkant när det kommer till kunskap, hållbarhet och kundnöjdhet.

Utmaningen

Företaget ville konsolidera och förenkla hanteringen med ett gemensamt samarbetsverktyg och med integration mot Office 365.

Lösningen

Valet föll på edison365ideas och edison365businesscase, med full integration mot Office 365, Power BI och Visuell Planering som implementationskonsult.

Resultatet

Lösningen ger SWEP möjlighet att gå från idé till business case och därefter till realiserbart projekt inom samma plattform på ett strukturerat, sammanhållet och metodiskt sätt.

Edison365 hjälper SWEP skapa hållbara lösningar

Som marknadsledande aktör gäller det att hela tiden ha en fot i framtiden. SWEP, som är världsledande inom lödda plattvärmeväxlare, håller ständigt en mängd förbättrings- och innovationsprojekt igång för att ligga steget före och leda utvecklingen. För att utvärdera och omvandla smarta idéer till nya framgångar använder de edison365ideas och edison365businesscase.

– Edisons lösningar ger oss möjlighet att gå från idé till business case och därefter till realiserbart projekt inom samma plattform. Det är smidigt och effektivt. Lösningarnas tydliga struktur och enkla gränssnitt gör det också enkelt för oss att hålla ordning på alla idéer och business case. Systemet säkerställer att inga idéer glöms bort och att de bästa realiseras snabbt, säger Tomas Dahlberg, Innovation Manager på SWEP International.

Smart sömlös integration med Office 365 avgjorde
SWEP utvecklar och tillverkar så kallade lödda plattvärmeväxlare för värme- och kylsystem samt industriella tillämpningar. Tekniken skapar hög energieffektivitet och används bland annat i solfångar-, fjärrvärme- och luftkonditioneringssystem. Företaget har cirka 1000 anställda med produktion i fem länder och säljer sina produkter i stora delar av världen. Lödda plattvärmeväxlare vinner allt större terräng inom olika tillämpningsområden och SWEP har som marknadsledare en mycket hög innovationstakt. För att kunna hantera alla idéer och utvecklingsprojekt effektivt behövs kraftfulla digitala lösningar som håller allt samman på ett strukturerat och enhetligt sätt och med god överblickbarhet.

– Tidigare hanterade vi alla idéer och utvärderingar med hjälp av en blandning av verktyg som Excelblad, Sharepointlistor och egenutvecklade SQL-lösningar. Vi behövde konsolidera och förenkla hanteringen med ett gemensamt samarbetsverktyg och med integration mot Office 365, berättar Tomas.

”Valet av lösning blev enkelt”
SWEP undersökte marknaden för Idea Management-lösningar och kom snart fram till att edison365ideas standardintegration med Office 365 är unikt. Efter en kort testperiod införde SWEP både edison365ideas för idéutvärdering och edison365businesscase för hantering av business case.

– Inget annat standardsystem är så välintegrerat och drar nytta av Office 365:s analysfunktioner så effektivt som edison365ideas gör. Vi ville bland annat använda Power BI för att kunna skapa rapporter och göra analyser. Dessutom är den visuella presentationen av alla pågående utvärderingar intuitiv och enkel att förstå. Valet av lösning blev därför ganska enkelt. Alternativet hade annars varit att utveckla en egen lösning, förklarar Tomas och fortsätter;

– Visuell Planering var den leverantör som vi uppfattade kan Edisons plattform bäst. Hittills har de överträffat förväntningarna. De är mycket kompetenta och har kvickt satt sig in i vår verksamhet för att skapa anpassade lösningar som optimerar nyttan. Deras lyhördhet och kreativitet gjorde det enkelt för oss att komma igång med Edisons plattform. Vi var snabbt operativa med de nya lösningarna. Idégallring för strategisk och hållbar innovation SWEP använder edison365ideas för att gallra ut de idéer som kan realiseras med god marknadspotential. Idéerna tas fram inom olika forum för områden som forskning och utveckling, produkt, marknad och försäljning. De ansvariga för respektive forum rensar och sorterar idéerna i edison365ideas.

– De idéer som hamnar i edison365ideas ska ha en strategisk och hållbar bärkraft för verksamheten och för våra kunder. Vår teknik används nästan uteslutande i olika system och tillämpningar för skapa högre energieffektivitet och bättre kyl- eller värmeeffekt, vilket leder till ökad hållbarhet för miljön och våra kunders lösningar, understryker Tomas.

Skapar business case för att kunna räkna på marknadspotential
Metodiskt flöde får nya idéer snabbare på marknaden När en idé lagts upp knyts ett team till den i edison365ideas, varpå en första analys görs för att gradera den och ta reda på om det krävs utveckling av ny teknik för att kunna förverkliga idén.

– Om ny teknik måste tas fram lägger vi upp en eller flera relaterade teknikidéer som egna idékort i edison365ideas. Detta för att utvärdera deras potential att stödja ursprungsidén på bästa sätt, men också för att se om de kan bli egna utvecklingsprojekt och produkter, poängterar Tomas. När en idé utvärderats och fått grönt ljus skapas ett business case i edison365businesscase för att räkna på dess marknadspotential.

– Det är ett väldigt metodiskt och symmetriskt flöde i både edison365ideas och edison365businesscase, vilket gör det enkelt för oss att hantera både teknik- och produktutveckling på ett effektivt sätt. Integrationen med Power BI gör det också smidigt att när som helst göra nulägesanalyser och prognoser. Lösningarna spar oss både tid och pengar, eftersom vi kan skrota dåliga idéer och få de lönsamma ut på marknaden snabbare, konstaterar Tomas.


Vilka är NCC?

NCC är ett nordiskt bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som är verksamt inom hela värdekedjan. De utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC:s produkter och tjänster skapar värden i många delar av vårt samhälle – för de som bor där, arbetar, går i skolan eller behöver vård. De bygger infrastruktur för resor, transporter, energi och vatten. Verksamheten omfattar projekt av alla storlekar och spänner över lösningar från vatten och avloppsrening, dagvattenhantering och vindkraft till vägar, järnvägar, broar och tunnlar. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.

Verksamheten inom NCC Infrastructure omfattar projekt av alla storlekar, från vägar, järnvägar, broar och tunnlar till vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät och anläggningar för industrin och energisektorn. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.

NCC utvecklar metoder och tekniker för att minska klimatpåverkan och hantera klimateffekter. Bland annat använder de grön el, väljer betong med lägre CO2e där det är möjligt, och arbetar med förnyelse av ledningsnät istället för att bygga nytt, och olika dagvattenlösningar för att förebygga översvämningar.

NCC skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har de redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

 

Utmaningen

NCC behövde ett enhetligt samarbetsverktyg för att identifiera, organisera, strukturera och utvärdera alla verksamhetsbehov på ett effektivt, transparent, konsoliderat sätt.

Lösningen

Valet föll på edison365-sviten med full integration mot Office 365, Power BI och Project online. Visuell planering anlitades som implementationskonsult.

Resultatet

Lösningen hjälper NCC att utvärdera och driva utvecklingsprojekt på ett strukturerat och effektivt sätt samt med ett roll- och behörighetsbaserat och processtyrt flöde.

NCC ökar innovationskraften med edison

Med hjälp av edison365-modulerna ideas, businesscase och projects samt MS Project Online har byggbolaget NCC skapat ett nytt sätt att identifiera och driva nya innovations- och förbättringsprojekt. Den nya digitala plattformen för hantering av behov, investeringskalkyler och projekt ökar innovationskraften och effektiviteten samtidigt som tiden från initiativ till realisering kortas.

– Med edison365 är det lättare för oss att vara kreativa och sålla fram bra initiativ samt att utvärdera och driva utvecklingsprojekt på ett strukturerat och effektivt sätt. Den nya digitala plattformen skapar transparens och hjälper oss arbeta strukturerat i allt utvecklingsarbete och säkerställer att de viktigaste verksamhetsbehoven tillfredsställs snabbt, säger Fredrik Lagerström, Service & Portfolio Manager på NCC.

Enhetlig transparent plattform skapar större insikt Med fokus på den nordiska marknaden bygger NCC bostäder, kontor, infrastrukturlösningar, skolor, badhus, sjukhus, arenor och mycket mer. Företaget erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

Behovet av att införa en dedikerad digital plattform med integrerade lösningar för behovsinsamling, business case och projekthantering var stort.

– Vi behövde ett bra samarbetsverktyg för att identifiera, organisera, strukturera och utvärdera alla verksamhetsbehov. Att jobba på som vi tidigare gjort med flera olika verktyg, utan en enhetlig struktur, var inget alternativ. Vi ville ha en gemensam lösning där det är enkelt att skapa och följa upp behov med ett rolloch behörighetsbaserat, transparent och processtyrt flöde, berättar Fredrik.

Fullständig och sömlös integration med Office 365 var ett av grundkraven, vilket också banade väg för införandet av beslutsstödsystemet Power BI och projektledningsverktyget MS Project Online.

– Utifrån vår kravbild föll valet ganska snabbt på edison365:s programsvit med ideas, businesscase och projects. Visuell Planering anlitades som implementationskonsult. De kunde uppfylla våra behov på ett kundnära och effektivt sätt. Vi har ett mycket bra samarbete och de har levererat snabb, lyhörd och professionell support sedan dag ett, konstaterar Fredrik.

NCC har Business Relationship Managers som ansvarar för att nya utvecklingsinitiativ läggs upp i edison365ideas. Med jämna mellanrum möts NCC:s Development Committée för att gå igenom alla initiativ och sedan besluta om vilka som ska utvärderas ytterligare. Detta görs i edison365businesscase där varje case knyts till en affärsområdeschef som får ta fram underlag och resurser för att utvärdera idén.

De ansvariga kan enkelt se status på sina case och agera där det behövs. Användarna får också automatiska påminnelser om vad som behöver göras i respektive case. När all nödvändig information för ett business case är på plats och NCC:s Development Committee godkänt det för realisering övergår det till ett aktivt projekt. Project Online används sedan för att driva projektet.

– Den största nyttan med den nya lösningen är struktur, transparens och konsolidering, både för utvärdering och projekthantering. Det ger oss en gemensam bild av verkligheten, säger Fredrik.