Idéhantering, medarbetarengagemang och innovation management – webinar

2019-06-24

Webinar om idéhantering för lyckat innovationsarbete

Börja med idéhantering med hjälp av ett enkelt digitalt standardverktyg – edision365ideas.

edison365 är en helhetslösning för affärstransformation, byggt på Office365. Plattformen kombinerar moduler för idéhantering, business case och projektstyrning.

Detta webinar handlar om edison365ideas, en lösning för hantera idéer och låta medarbetare engagera sig i verksamhetens utveckling.

Steg för steg för att lyckas med idéhantering och innovation.

Demonstration av ett användarvänligt verktyg för idéhantering på Microsofts plattform Office365.

– Steg för steg: Sätt upp en utmaning, en challenge i edison365ideas.
– Låt idéerna flöda och ta hand om dem i verktyget. Kreativitet går att kombinera med ordning och reda.
– Ett innovation board där medarbetare får dela med sig av idéer.
– Prioritera och välj de idéer som går vidare till projekt.
– 30 minuter med möjlighet till frågestund i anslutning till webinariet.

 

Kreativitet och struktur för idéhantering och innovation – edison365ideas

Anmälan hittar du här!

Välkommen!