Med ett soligt sommarleende från oss på Visuell Planering…

2023-07-03

….vill vi tacka alla er kunder, partners och medarbetare vi haft förmånen att få arbeta tillsammans med under 2023. Nu ser vi fram emot välförtjänta sommarledigheter och nya öden och äventyr under hösten.

Själv har jag tagit fram några av de böcker som står på läslistan för i sommar.
Först blir det snabbrepetition av ”Forecast Scheduling” – högaktuell igen nu när AI stöd förs fram som ett stöd för kvalitetssäkrade projektleveranser. Ska bli spännande att pröva vad våra AI-kollegor kan åstadkomma med denna klassikerlitteratur som jämförelseunderlag.
Sedan blir det bara nöjesläsning av Peter Godfrey-Smith: ”Other Minds, the Octopus and the evolution of intelligent life”. Men – finns även här en glimt av vad AI går igenom månne😉

Våren 2023 har annars bjudit på många spännande samarbeten samt vidareutvecklade produkter från både Microsoft och edison365.
Och – vi har kämpat hårt med kompetensutvecklingen under året baserat på den strida ström av produktnyheter som släppts! Det gäller hålla hjärnor och muskler mjuka!

Vi har under året samarbetat tätt med ett antal partners för att kunna erbjuda våra tjänster och lösningar till fler. Det har gett bra respons och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Företag inom olika industrisegment har haft fortsatt stort fokus på leverans i tid, kostnadsreduktion och produktutveckling.
Myndigheter och kommuner har framförallt försökt fånga transformationens kraft i sin projekt, portfölj och resurshantering för att kunna ta del av digitaliseringens fördelar.
Samtliga branscher efterfrågar alltmer fokus att påvisa och följa realiserbara effekter och nyttor.

  • Verksamheterna ovan har valt en flexibel, konfigurerbar och vidareutvecklingsbar lösningsplattform baserad på MS365 och edison365.

Allt fler vill ersätta äldre lösningar och migreringarna har gått in i ett högre tempo.
Vill du se hur dina befintliga lösningar för Work Management/PPM kan ersättas?
Hör av dig så kör vi en head-to-head benchmark innan ni bestämmer er!

Intresset för digitalt stöd till innovationsledning, kvalitetsledning samt governance och compliance fortsätter att öka.
Vi ser en stark tillväxt av digitaliserade arbetssätt inom dessa områden baserade på MS365, PowerPlatform och edison365.

  • Några exempel på idrifttagna lösningar är hantering av investeringsprocesser, Sales & Marketing Compliance, hållbarhet mm.

Det har varit många frågor kring hållbarhetsrapportering.

  • Här har verksamheterna dragit nytta av edison365 och MS365 PowerPlatform för hållbar innovation .

Målstyrning är ett annat område som växt starkt under de senaste 12 månaderna.
Ur ledningsperspektiv vill man digitalisera sin strategiska målstyrning som balanced scorecard eller OKR inom ramen för MS365. En önskan är att koppla målstyrningen till de strategiska initiativ och projekt som planeras och genomförs. På så sätt ökar möjligheten att nå önskat resultat och uppnå efterfrågat värde genom strategisk analys och prioritering.

  • Flera verksamheter har under året infört lösningar för målstyrning som baseras på MS365, PowerPlatform och edison365 med bland annat Viva Goals, Project och edison365.

Verksamheter efterfrågar alltmer öppna lösningar, där data ägs av kunden och systemen erbjuder kompletta API:er för ihopkoppling, samt möjlighet till konkurrensutsatt konfiguration och vidareutveckling.

  • Vi upplever att verksamheterna vi arbetar med känner sig supertrygga med Microsofts plattform. Den är sedan decennier designad för vidareutveckling och konfiguration. Utöver detta finns API:er som enkelt gör MS365 till en välintegrerad medlem i en större IT-infrastruktur.

Som en röd tråd genom alla dessa förmågor och lösningsområden ligger behovet av att visualisera tillhörande data.
PowerBI i alla dess former tillämpas bredare och bredare hos alla våra kunder och ger möjlighet att dela bra underlag för analys och beslut på ett kostnadseffektivt sätt.
Microsofts PowerPlatform gör det enklare än någonsin att rapportera data sida-vid-sida från flera system och där användaren just nu arbetar.

  • Ett bra rapportstöd driver intresset av att hålla nödvändiga data uppdaterat över tid. PowerBI blir nyckeln till bättre analys- och beslutsstöd.

Vi kommer under hösten återigen genomföra vårt uppskattade kundevent, ”Kundens Röst”.
Där möts våra kunder för att nätverka och dela erfarenheter. Vi återkommer under augusti med agenda och datum. Håll utkik efter inbjudan!

Återigen – Hela teamet från Visuell Planering önskar er en skön sommar!