Medarbetarengagemang med verktyg för att fånga upp idéer – seminarium i Göteborg

2019-06-04

En organisation som lyssnar, fångar upp och tar emot anställdas idéer och problemlösningar visar på att varje medarbetares röst räknas.
Innovationsledare och HR-chefer månar om och arbetar för att de anställda ska vara motiverade, ha förutsättningar för att vara produktiva och trivas på sin arbetsplats.

edison365ideas är en lösning som främjar medarbetarengagemang och vilja att dela med sig av idéer.  Kombinationen av Office 365 och edison365ideas ger de anställda verktyg för att samarbeta och posta idéer.
Medarbetarnas idéer samlas in på ett strukturerat sätt och de kan kvalificeras och bedömas utifrån företagets innovationsstrategi.
Kreativitet och struktur, sida vid sida.

Kom till ett kort seminarium som handlar om hur du kan arbeta långsiktigt med idéer och innovation – Från idé till riktigt projekt med edison365.
Fredag 14 juni hos Visuell Planering i Göteborg.

Vill du prova på edison365ideas så ordnar vi det också.
Ett smakprov på hur du kan utvärdera och jämföra organisationens idéer på denna film om Triage med edison365ideas.

Agenda

11.30 – 12.00 Drop in och lunchsmörgås.
12.00 – 13.00 Varför delar vi inte med oss av fler idéer och vad kan vi göra åt det?

Demo av användarvänligt verktyg för idéhantering på Microsofts plattform Office 365.
– Steg för steg: Sätt upp en utmaning i edison365ideas.
– Låt idéerna flöda och ta hand om dem i verktyget.
– Ett innovation board där medarbetare får dela med sig av idéer.
– Prioritera och välj de idéer som går vidare till projekt.
– Diskussionsforum, så fungerar det.

Presentatör Elin Skogberg, Visuell Planering

Välkommen !

Anmälan och mer information.

Visuell Planering

 

 

edison365ideas – Öka dina medarbetares engagemang med enkla verktyg där alla kan dela med sig av idéer och lösningar på problem