edison365businesscase

Optimera dina interna processer och säkerställ synlighet som möjliggör en snabb motivering för affärsomvandling med edison365businesscase!

Detta intuitiva gränssnitt ger dig en organisationsövergripande synlighet som krävs för att förstå de ekonomiska krav och resurser för en framgångsrik affärsomvandling med effekt och nyttorealisering i fokus.

.

Vad är businesscase?

Ett gränssnitt som ger användarna portföljrapportering med kostnad, nytta och resurskrav.

Vad gör businesscase?

Det gör att du bl.a. kan ta kontroll över kostnader, lönsamhet och effekter.

Vem bör ha businesscase?

Du som vill  följa hela vägen från idé till uppföljning av produkten på marknaden.


Kika gärna på vårt webinar om edison365businesscase!

edison365businesscase hjälper kunder att utvärdera och driva utvecklingsprojekt på ett strukturerat och effektivt sätt. Det ger en transparent och repeterbar metod för att samla in affärsdata där du kan;

– sätta en standard och konfigurera affärsmallar
– följa existerande processer
– Förutse trender och identifiera flaskhalsar
– Snabba upp godkännande
· Standardisera ert arbetssätt