CDS – Common Data Service

Common Data Service låter dig säkert lagra och hantera data som används av affärsprogram. Data i Common Data Service för appar lagras i en uppsättning entiteter. En entitet är en uppsättning poster som används för att lagra data, som liknar hur en tabell lagrar data i en databas.

Vad är CDS?

Common Data Service omfattar en grundläggande uppsättning standardentiteter som innehåller typiska scenarier, men du kan också skapa anpassade entiteter som är specifika för din organisation och fylla dem med data

Vad gör CDS?

Standard och anpassade entiteter i Common Data Service för appar innehåller alternativ för säker och molnbaserade lagringsutrymme för dina data. Entiteter låter dig skapa en företagsfokuserad definition av organisationens data för användning i appar.

Vem bör ha CDS? 

För dig som vill att det ska kännas enkelt att hantera data, lätt att skydda den, kunna ha åtkomst till Dynamics 365 Data och kunna ta del av såväl rika metadata som en enkel logik och validering.


Kika gärna på vårt webinar om WorkHub, PowerApps och Work Manegement!

I detta webinar visar vi den färdiga lösningen WorkHub som kan konfigureras för dina specifika affärsbehov för ökad synlighet, förbättrad resurssättning, prioritering av projekt och visuell rapportering