edison365ideas

Från bra idéer till verkliga affärsresultat; edison365ideas bjuder in anställda att bidra med idéer till ditt företag i en strukturerad, transparent, samarbetsorienterad och lättanvänd idéhanteringslösning.

Dina anställdas röster kan både höras och bli uppmärksammade – vilket ger en kultur där kreativitet kan blomstra, och nya idéer för innovationer skapas.

.

Vad är edison365ideas?

edison365ideas är en helhetslösning för idéhantering och Innovation Management där ni drar nytta av anställdas erfarenheter och insikter.

Vad gör edison365ideas?

Genom utmaningsdriven innovation engagerar ni medarbetare, leverantörer och partners att samarbeta och lämna idéer kring olika utmaningar.

Vem bör ha edison365ideas?

För verksamheter som jobba uthålligt och återkommande med att följa idéer från medarbetare, medlemmar, leverantörer, partners och kunder för att växla upp uthålligheten i innovationsportföljen.


Kika gärna på vårt webinar om edison365ideas!

I detta webinar demar vi idéhanteringsverktyget/innovationssystemet edison365ideas tillsammans med tilläggsmodulen Open Innovation.

Genom att kombinera dessa två verktyg öppnas möjligheten att fånga upp de bästa idéerna både intern bland medarbetarna, men även extern hos kunder, leverantörer och partners m.m.