PowerApps

Att skapa appar med Power Apps hjälper alla från affärsanalytiker till professionella utvecklare att arbeta effektivare tillsammans. Lös affärsproblem med intuitiva visuella verktyg som inte kräver kod, arbeta snabbare med en plattform som möjliggör dataintegrering och distribution och utöka plattformen med byggstenar för professionella utvecklare. Skapa och dela appar enkelt på valfri enhet.

Vad är PowerApps?

PowerApps appar med hög produktivitet som du behöver för din verksamhet med en stor uppsättning verktyg.

Vad gör PowerApps?

Det hjälper alla, från affärsanalytiker till professionella utvecklare, att arbeta effektivare tillsammans.

Vem bör ha PowerApps?

För dig som vill kunna skapa och dela appar enkelt på valfri enhet


Kika gärna på vårt webinar om PowerApps!

I detta webinar tar vi en titt på hur Microsofts olika verktyg för projekthantering och Teams kan anpassas och kopplas samman med PowerApps