Läs mer om oss


Be om en offert


Kika på våra webinar

Kontakta oss

Project Accelerator

Project Accelerator är en PowerApps-applikation byggd av Microsoft och är en förkonfigurerad lösning för att hjälpa projektledare att hantera uppgifter, spåra projektuppgifter visuellt, tilldela resurser och upprätta och enkelt spåra viktiga projekt- och milstolpar.

Microsoft Project for the Web saknar funktionalitet för att spåra problem eller risker, eller bestämma vilka projekt som ska finansieras. Project Accelerator utökar funktionerna hos P4W genom att bygga ut dessa scenarier.

 

Vad är Project Accelerator?

Project Accelerator är en lösningsaccelerator för att sammanföra hela projektet för webbinstanserna till en enda portfölj-vy för enklare hantering, spårning och rapportering.

Vad gör Project Accelerator?

Project Accelerator hjälper projektledare att hantera uppgifter, spåra projektuppgifter visuellt, tilldela resurser och upprätta och enkelt spåra viktiga projekt- och milstolpar.

Vem bör ha Project Accelerator?

Project Accelerator är för dig som tycker P4W är för enkelt och Project Professional för komplext och söker en projekt, portfölj och resurshanteringslösning för att samla all projektdata i ett gemensamt verktyg.


Kika gärna på vårt webinar om ”Vad är Project Accelerator?”

Nu har Project for the Web fått en lösningsaccelerator för att sammanföra hela projektet för webbinstanserna till en enda portfölj-vy för enklare hantering, spårning och rapportering.

Project Accelerator är en förkonfigurerad instans av Power Apps med Project for the Web som stöder branschspecifika standarder och metoder som hjälper ditt team att uppnå resultat med förbättrad projekttransparens.