Läs mer om oss


Be om en offert


Kika på våra webinar

Kontakta oss

Project for the web

Project for the Web är en del av Microsoft Project-produktfamiljen, som inkluderar Project Online Desktop Client, Project Online, Project Server och Project desktop.

Det här är Microsofts nya planeringslösning för dig som inte når tillräckligt långt med Planner, men som tycker att MS Project och Project Online är för komplext. Växla mellan planeringstavla och Gantt-schema, samarbeta och arbeta flera samtidigt i planen, rapportera med PowerBI.

Project for the Web ger simpla, kraftfulla funktioner i arbetshantering och kan användas av alla projektledare och teammedlemmar.

Vad är Project for the Web?

Project for the Web är Microsofts senaste erbjudande för molnbaserade jobb-och projekt hantering.

Vad gör Project for the Web?

Project for the Web erbjuder det perfekta verktyget för både enskilda personer men också teams med Planner som erbjuder exempelvis rutnätsvy, schemaläggning och en Gantt-vy.

Vem bör ha Project for the Web?

Project for the Web innehåller enkla, kraftfulla funktioner för arbetshantering. Detta kan användas av både projektledarna och gruppmedlemmarna för att planera och hantera arbete i alla storlekar.


Kika gärna på vårt webinar om Microsoft Project och Project for the Webb!

I detta webinar visar vi nya Microsoft Project for the Web, likheter och skillnader jämfört med ”gamla” Microsoft Project.

Här ställer vi oss följande frågor;

– När passar Project for the Web och när passar det inte?

– Hur kommer vi igång?

– Och vilka är alternativen om det inte passar?