Project Operations

Driv lyckade och leverera projekt i tid och enligt budget med Project Operations. Koppla ihop team för försäljning, resurshantering, projekthantering och redovisning i en enda app som ger bättre översikt, samarbete och agilitet som krävs för en framgångsrik verksamhet – från potentiella kunder till betalningar och vinst.

Dessutom kan du ge dina teams bättre förutsättningar att vinna fler kontrakt, optimera resursanvändningen, genomföra projekt snabbare och få insikter i allt från från försäljning till projektekonomi.

Vad är Project Operations?

Project Operations låter dig och dina team sköta försäljning, resurshantering, projekthantering och redovisning i en enda app.

Vad gör Project Operations?

Med Project Operations kan du göra otroligt mycket såsom t.ex. utöka din kundbas, optimera resursanvändningen, driva projekt och underlätta samarbetet mellan dina team.

Vem bör ha Project Operations? 

Det är för dig som vill kunna skapa förutsättningar för innovation med en app som är enkel att skräddarsy, bygga ut och ansluta till andra appar och tjänster som du redan använder


Kika gärna på vårt webinar om Resursplanering med Microsoft Project!

Många chefer och planerare sliter med mer eller mindre komplicerade Excel-kalkyler för att få överblick över beläggning och resursplanering. Samtidigt har många av dem tillgång till ett verktyg som har inbyggda funktioner för just detta och som utan makron och krångel kan göra saker som:

– Visa och redigera beläggning per person, aktivitet eller projekt
– Automatiska beläggningsdiagram
– Flytta hela aktiviteter med dra- och släpp
– Zooma från månad till vecka till dag, med bibehållen möjlighet att redigera
– Dra och släpp aktiviteter och projekt mellan lediga resurser