Sharepoint

De dynamiska och produktiva gruppwebbplatserna som finns i SharePoint är grunden till bättre samarbete för alla projektteam och på alla avdelningar. Dela tryggt filer med OneDrive så att andra kommer åt dem på ett smidigt och säkert sätt, både inom och utanför organisationen. Håll reda på all aktivitetshistorik i filer och se till att alla jobbar mot samma mål. När du dessutom arbetar i en fil och sparar den direkt i OneDrive eller SharePoint uppdateras alla ändringar du gör hur smidigt som helst.

Vad är Sharepoint?

Sharepoint är ett mobilt, intelligent intranät som gör det enklare att dela och hantera innehåll, kunskap och program som, i sin tur, ger bättre teamwork och informationssökning och ett smidigt samarbete i hela organisationen.

Vad gör Sharepoint?

Sharepoint gör att du, genom de dynamiska och produktiva gruppwebbplatserna, kan få grunden till bättre samarbete för alla projektteam och på alla avdelningar där ni kan dela filer, data, nyheter och resurser.

Vem bör ha Sharepoint?

För dig som vill skapa sammanhållning och informera medarbetarna via intranätet. Genom att dela gemensamma resurser och program på hemwebbplatser och portaler kan effektiviteten höjas i organisationen.


Kika gärna på vårt webinar om Powerapps, PowerAutomate, Project for the web och Sharepoint! 

II veckans webinar tar vi en titt på hur Microsofts olika verktyg för projekthantering och Teams kan anpassas och kopplas samman med PowerApps.

I detta webinar visar vi exempel med Project for the web, SharePoint och Power BI. Med Microsoft PowerApps kan du snabbt bygga anpassade affärsappar som ansluter till dina affärsdata som antingen lagras i den underliggande dataplattformen eller i olika onlinedatakällor och lokala datakällor (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, Azure SQL Server mm).