Vad är edison365?

edison365 är en produktsvit med tre olika separata applikationer. För konfigurerade lösningar, samtliga baserade på Office 365-plattformen. Modulerna går att använda både var för sig och/eller tillsammans.

.

Vad är edison?

Ett verktyg som, kortfattat, gör det enkelt att kunna samla ihop idéer från anställda och implementera dem

Vad gör edison?

Dessa management-moduler gör dina bra idéer till bra affärslösningar.

Vem bör ha edison?

För dig som vill kunna dra nytta av förenklad planering med förfyllda och anpassningsbara mallar.


Kika gärna på edison365’s webinar om just edison365!

På detta webinar visar edison hur man, genom en crowdsourcing av idéer, kan få företag att kunna samarbeta mer effektivt och därmed också kunna engagagera sina medarbetare från idé till projekt.

.