Microsoft Viva Goals

Microsoft nya målstyrningslösning Viva Goals är en lösning för hantering av mål och nyckelresultat (OKR) kopplade till din organisationens strategiska mål. Microsoft Viva Goals utgår från medarbetarnas personliga mål och hjälper dina team att förbättra resultatet för din verksamhet.

Vad är Viva Goals?

En lösning för hantering av mål och nyckelresultat (OKR) som hjälper dina team att jobba enligt organisationens strategiska målsättning, vilket förbättrar resultaten och får verksamheten att blomstra.

Vad gör Viva Goals?

Skapar en kultur där team är inriktade på att nå gemensamma resultat och hjälper medarbetaren att förstå sin roll och hålla koll på målsättningarna.

Vem bör ha Viva Goals?

För dig som använder mål och nyckelresultat för att mäta framsteg och prestationer. Genom att engagera medarbetarna uppnår du nya höjder med ökat affärsresultat.

Webinar

Microsofts målstyrningslösning Viva Goals är en lösning för hantering av mål och nyckelresultat (OKR) kopplade till din organisationens strategiska mål och projekt. Viva Goals utgår från medarbetarnas personliga mål och hjälper dina team att förbättra resultatet för din verksamhet.

I detta webinar visar vi en demo av Microsoft Viva Goals och hur enkelt du kopplar verksamhetens mål till projekt i t.ex. Azure DevOps, Planner eller Project för att få en ökad synlighet i det pågående arbetet.