Vilka är NCC?

NCC är ett nordiskt bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som är verksamt inom hela värdekedjan. De utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC:s produkter och tjänster skapar värden i många delar av vårt samhälle – för de som bor där, arbetar, går i skolan eller behöver vård. De bygger infrastruktur för resor, transporter, energi och vatten. Verksamheten omfattar projekt av alla storlekar och spänner över lösningar från vatten och avloppsrening, dagvattenhantering och vindkraft till vägar, järnvägar, broar och tunnlar. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.

Verksamheten inom NCC Infrastructure omfattar projekt av alla storlekar, från vägar, järnvägar, broar och tunnlar till vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät och anläggningar för industrin och energisektorn. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.

NCC utvecklar metoder och tekniker för att minska klimatpåverkan och hantera klimateffekter. Bland annat använder de grön el, väljer betong med lägre CO2e där det är möjligt, och arbetar med förnyelse av ledningsnät istället för att bygga nytt, och olika dagvattenlösningar för att förebygga översvämningar.

NCC skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har de redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

 

Utmaningen

NCC behövde ett enhetligt samarbetsverktyg för att identifiera, organisera, strukturera och utvärdera alla verksamhetsbehov på ett effektivt, transparent, konsoliderat sätt.

Lösningen

Valet föll på edison365-sviten med full integration mot Office 365, Power BI och Project online. Visuell planering anlitades som implementationskonsult.

Resultatet

Lösningen hjälper NCC att utvärdera och driva utvecklingsprojekt på ett strukturerat och effektivt sätt samt med ett roll- och behörighetsbaserat och processtyrt flöde.

NCC ökar innovationskraften med edison

Med hjälp av edison365-modulerna ideas, businesscase och projects samt MS Project Online har byggbolaget NCC skapat ett nytt sätt att identifiera och driva nya innovations- och förbättringsprojekt. Den nya digitala plattformen för hantering av behov, investeringskalkyler och projekt ökar innovationskraften och effektiviteten samtidigt som tiden från initiativ till realisering kortas.

– Med edison365 är det lättare för oss att vara kreativa och sålla fram bra initiativ samt att utvärdera och driva utvecklingsprojekt på ett strukturerat och effektivt sätt. Den nya digitala plattformen skapar transparens och hjälper oss arbeta strukturerat i allt utvecklingsarbete och säkerställer att de viktigaste verksamhetsbehoven tillfredsställs snabbt, säger Fredrik Lagerström, Service & Portfolio Manager på NCC.

Enhetlig transparent plattform skapar större insikt Med fokus på den nordiska marknaden bygger NCC bostäder, kontor, infrastrukturlösningar, skolor, badhus, sjukhus, arenor och mycket mer. Företaget erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

Behovet av att införa en dedikerad digital plattform med integrerade lösningar för behovsinsamling, business case och projekthantering var stort.

– Vi behövde ett bra samarbetsverktyg för att identifiera, organisera, strukturera och utvärdera alla verksamhetsbehov. Att jobba på som vi tidigare gjort med flera olika verktyg, utan en enhetlig struktur, var inget alternativ. Vi ville ha en gemensam lösning där det är enkelt att skapa och följa upp behov med ett rolloch behörighetsbaserat, transparent och processtyrt flöde, berättar Fredrik.

Fullständig och sömlös integration med Office 365 var ett av grundkraven, vilket också banade väg för införandet av beslutsstödsystemet Power BI och projektledningsverktyget MS Project Online.

– Utifrån vår kravbild föll valet ganska snabbt på edison365:s programsvit med ideas, businesscase och projects. Visuell Planering anlitades som implementationskonsult. De kunde uppfylla våra behov på ett kundnära och effektivt sätt. Vi har ett mycket bra samarbete och de har levererat snabb, lyhörd och professionell support sedan dag ett, konstaterar Fredrik.

NCC har Business Relationship Managers som ansvarar för att nya utvecklingsinitiativ läggs upp i edison365ideas. Med jämna mellanrum möts NCC:s Development Committée för att gå igenom alla initiativ och sedan besluta om vilka som ska utvärderas ytterligare. Detta görs i edison365businesscase där varje case knyts till en affärsområdeschef som får ta fram underlag och resurser för att utvärdera idén.

De ansvariga kan enkelt se status på sina case och agera där det behövs. Användarna får också automatiska påminnelser om vad som behöver göras i respektive case. När all nödvändig information för ett business case är på plats och NCC:s Development Committee godkänt det för realisering övergår det till ett aktivt projekt. Project Online används sedan för att driva projektet.

– Den största nyttan med den nya lösningen är struktur, transparens och konsolidering, både för utvärdering och projekthantering. Det ger oss en gemensam bild av verkligheten, säger Fredrik.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-post så får du det senaste från Visuell Planering!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.