Ord från vår VD på kvinnodagen!

2022-03-08

I dag lyfter vi alla kvinnor på Internationella kvinnodagen! 🎉🍾❤️💪

Visuell Planering har vi något fler kvinnor än män och idag känns det därför extra viktigt att få lyfta fram den stora förmån det är att få verka på en arbetsplats där vi har en övervikt i könsfördelning i en mansdominerad bransch.

Som VD i ett litet bolag är det lätt att gå i fällan och anställa sina likar, både vad gäller kön, ålder språk, utbildning, världsåskådning och bakgrund. Samtidigt får man som farsa till döttrar se hur könsdiskriminering tar sig både tysta och öppna uttryck. För mig har dessa insikter varit till stor hjälp att vid rekrytering leta efter nästa medarbetare. Trots att vi jobbar i gränslandet mellan verksamhet och IT, så har vi en hyggligt jämn fördelning över arbetsuppgifter som utvecklare, konsult m.m.

Vi är dock långt ifrån perfekta. Det finns mycket kvar att göra och utveckla. Varje dag är en dag för inkluderande och lärande!
Jag är så otroligt glad över att ha förmånen att få arbeta med kollegor av valfritt kön, blandade utbildningar, mängder av första andra och tredjespråk, alla åldrar, vida världsåskådningar och framförallt – sköna medmänniskor!

Magnus Holmlid
VD/Ägare