Portföljhantering är temat på nästa Kundens Röst

2018-09-05

Portföljhantering är temat på nästa Kundens Röst

 

Så lyckas vi med portföljhantering.
– Hur hanterar vi portföljen löpande.
– Hur använder vi plattformen.
– Hur kan plattformen stödja prioritering.
– Hur får vi ihop nyttan.
– Hur kan t ex Microsoft Teams stödja.

Microsoft kommer på besök och presenterar nyheter med Project Online och Project Server.

Markera i din kalender eftermiddag den 8 november.
Plats: NCC i Solna.
Anmälan: En personlig inbjudan kommer.
Frågor: Ann-Charlotte.Bath@VisuellPlanering.se

Välkommen!

Visuell Planering