Project for the Web eller MS Project?

2022-04-21

Frågan är berättigad. Det är ju samma ikon och av namnet att döma är det lätt att tro att Project for the web (P4W) är en webbversion av gamla hederliga MS Project. Ungeför på samma sätt som Word, Excel och PowerPoint finns i webläsarversioner inom ramen för Microsoft 365. Så är det inte.

Project for the web är en produkt som inte bär andra likheter med MS Project än namn, färgskala och vissa planeringskoncept. Funktioner, datamodell och användningskoncept är helt olika i de båda produkterna, Samtidigt är det vanligt med påståenden om går ut på att Project for the Web ska ersätta Project Online. Både som användare, kund eller organisation med behov av bättre planering är det viktigt att hålla koll på vad som faktiskt gäller.

Microsoft presenterar själva skillnaderna mellan produkterna i ett supportinlägg som är viktigt att hålla koll på. Lägg ett bokmärke här. Microsoft har också en kortlänk som leder till samma sida: http://aka.ms/whichproject. I inlägget finns:

  • En video med jämförelser.
  • Hur P4W och Project Online kan användas parallelt.
  • Migrering. Här kan vi göra en så kallad spoiler. I praktiken finns ingen lösning som Microsoft stöder för detta.
  • Roadmap för P4W, som inte är tänkt att byggas som en modernare version av MS Project utan som ett helt nytt sätt att tänka runt planeringsverktyg.
  • Framtiden för Project Online, som du lugnt kan fortsätta använda.
  • Rapporter och hur PowerBI kan användas med produkterna parallellt.

Vad innebär valet av P4W eller Project för mig?

För dig som redan använder Microsoft Project, antingen som traditionell klient eller med Project Online, har vi gjort en video som beskriver några viktiga konceptuella skillnader mellan produkterna. Den ligger här til vänster och fokuserar mer på hur valet av produkt påverkar vilka handgrepp du behöver göra som projektledare eller planerare.


Följ oss för senaste nytt om P4W!

I takt med att Microsoft presenterar nyheter går vi igenom dem i videos på vår Youtube-kanal. Prenumerera på den så håller du dig uppdaterad. Den senaste uppdateringen ligger inbäddad här.