Se vårt webinar om att förenkla Microsoft Project-klienten för din process här!

2021-09-23

Tycker du eller dina användare att Microsoft Project är för krångligt eller innehåller för många funktioner? Du är inte ensam. I många fall har användarna som klagar dessutom rätt. De ska följa en definierad process, men måste hoppa mellan olika flikar och menyer för att göra alla steg. I detta webinar visar vi exempel på hur Project-klienten kan anpassas så att de funktioner som behövs för uppgiften samlas och blir lätt åtkomliga.