Se vårt webinar om resurshantering med Dynamics 365 Universal Resource Scheduling här!

2022-03-28

Universal Resource Scheduling är en Dynamics 365-lösning för schemaläggning av resurser till platsspecifika jobb och aktiviteter där resurserna färdas till olika kunduppdrag. Eftersom arbetsorder vanligtvis utförs på plats schemalägger Universal Resource Scheduling de resurser som är närmast arbetsorder, vilket minskar restiden och kostnaderna. Schemaläggning av universella resurser tilldelar de bästa resurserna till jobb och aktiviteter baserat på -resurstillgänglighet, nödvändiga färdigheter och geografiskt territorium med mera.

I detta webinar visar vi en demo vad URS är och hur resursplaneringen fungerar. Är det ett alternativ för din organisation och vad krävs i så fall för att komma i gång? URS kan användas antingen med projekten i Project for the web eller fristående.