Se vårt webinar om Resursplanering med Microsoft Project del 2 här!

2020-11-25

Sliter ni med mer eller mindre komplicerade Excel-kalkyler för att få överblick över beläggning och resursplaneringen? Många har tillgång till ett verktyg med inbyggda funktioner för just detta och som utan makron och krångel kan göra allt det du gör idag fast mer effektivt och ger en bättre överblick över alla dina resurser i ditt projekt.