Se vårt webinar om hur din projektmodell gör dig sämre på effektiv resultathemtagning här!

2020-09-24

Många projektmodeller ger ett bra stöd för de praktiska handgreppen för att planera saker som business case, ROI och för att göra effekthemtagning. Ändå misslyckas många organisationer med just detta. Vi går igenom hur din projektmodell gör dig sämre på effektiv resurshemtagning här!