Vi finns för att

Förbättra och visualisera värdet av arbete för alla.

Vår vision

Förädla värdet av arbete genom förenkling, viusalisering och hantering av arbetsprocesser, verktyg och kunskap.

Vårt mål

Att skapa och implementera uthålliga och kundhanterade digitala stöd som visualiserar värdet av arbete baserat på best-practice arbetssätt, verktyg och kunskap.

Avatar

Historik

Jag heter Magnus Holmlid, och jag brinner för att mäta, visualisera och förädla värdet av organiserat arbete med digitala verktyg.

Ända sedan lanseringen av Microsoft Project 1.0 år 1990 har jag fascinerats av de möjligheter som finns att visualisera och samarbeta kring arbete, projekt och resurser. Med stöd av smarta, digitala verktyg kan vi optimera samarbetet i allt från mindre grupper till stora organisationer. Och allt kan göras med eller utan beräkningsstöd, dokument, ärende eller aktivitetsorientering.

Vi baserar vår kunskap på mer än 25 års erfarenhet av praktiska och resultatorienterade leveranser i samarbete med våra kunder. Genom åren har vi haft förmånen att få jobba med alla möjliga företag i många olika branscher med allt från jättestora projekt till små konsultverksamheter. Och vi är stolta över våra kunders förmåga att transformera sina verksamheter med dessa verktyg och att se våra kunders självförtroende växa genom eget aktivt arbete med mätning, planering och uppföljning.

Dagens utmaningar är delvis samma som år 1990, men ändå annorlunda. Idag gör tillgängligheten till funktionalitet i molnet att implementationstiderna kan kortas avsevärt. Konfigurationsgraden i verktygen är hög, vilket gör dem metod- och arbetssättsagnostiska. Och eftersom tekniktröskeln är lägre genom molntjänster, så kan vi fokusera på direkt värde i leveranserna.

Molntjänster gör det helt enkelt enklare att samarbeta över gränser och kulturer med de möjligheter och begränsningar det ger.

 

Magnus Holmlid, VD och grundare av Visuell Planering.

2022

Microsoft Viva Goals för målstyrning släpps

Innovation management börjar lämna fokuset på People och Process. Allt fler företag och organisationer inser att de behöver livscykelhantera sin innovationsportfölj. edison365 stöttar våra kunder väl med utmaningsdriven innovation och värdedriven transformation ihop med Microsofts produkter för Work Management. Våra PowerPlatform lösningar för integration, arbetsflöden och rapporter gör att våra kunder får rätt information tillgänglig vid rätt tillfälle med god datakvalitet genom livscykeln. Vad sägs om att dina kollegor i branschen nu kan knyta ihop innovationsutmaningarna till omvärldsanalys som patent, forskning mm?

Rapportbehoven hos våra kunder är i fokus. Vi levererar edison365 och VPM Datastore för att förenkla rapportskapande och arbetssätt för Work Management. Snabbt sätt för att öka insikt, analys och förbättring!

edison365 fortsätter att vinna mark och nya uppdateringar förbättrar rapportmöjligheterna ytterligare och förenklar installation, drift och underhåll än mer.

Våra egna produkter för inbäddad inmatning och rapportering, teamsintegration, livscykelhantering av konfiguration och dokumentation mm har nu ett antal år på nacken men är lika relevanta. Med årets uppdateringar är de nu än enklare att använda.

Våra PowerApps lösningar för att digitalisera analoga/semidigtaliserade arbetssätt för att fylka krav på Governance/Compliance röner allt större intresse.

Sist men inte minst är detta året då Microsoft släpper sin produkt för att möjliggöra målstyrning med till exempel OKR – Viva Goals. Våra kunder (och vi!) älskar denna rättframma och enkla lösning för att få digital ordning på de affärs och verksamhetsplaner med mål och aktiviteter som idag hanteras semi-digitalt och analogt.

2021

Project Accelerator & PowerApps

Våra kunder vill automatisera sina analoga och semi-digitaliserade arbetssätt för att stötta krav på Governance och Compliance. Vi använder PowerApps med integrationsflöden för att snabbt utforska och bygga lösningar från 10 talet till 10000-tals användare. Microsoft Project Accelerator börjar likna något och skapar möjlighet att med PowerApps bygga de lösningar som våra kunder behöver för projekt, projtfölj och resursstyrinng. Samtidigt växer behovet av MS Project Professional och Project Online. Fler implementationer än någonsin för de mer kompletta behoven.
edison365 för Innovation Management samt för hantering av alla utmaningar och innovationer kring Global Agenda 2030 tar form.

2020

Project-familjen utökas

edison365 produkterna kommer med många nya och spännande funktioner i samtliga moduler och våra kunder ger sig i kast med dessa med bra verksamhetsresultat som följd. Microsofts produkter inom Project-familjen utökas med en Project Accelerator byggt med PowerApps och D365 Project Operations, en Dynamics365 baserad lösninga för sales to cash för resurskontraktsdrivna verksmaheter. För att möta behovet av ytterligare funktionalitet i Project Accelerator tar vi in en solution starter byggd på Datavers/Powerapps kallad ”Workhub” från vår engelska partner CPS.

Vi hänger på dessa produkter och solution starters i våra erbjudanden och får nu en än större spännvidd av konfigurerbara standardprodukter att hjälpa våra kunder med. Vi expanderar vårt erbjudande ”VPM PowerHouse” för att stödja våra kunder med lösningsutveckling på Microsofts PowerPlatform; PowerApps, PowerAutomate, PowerBI och Azure.

2019

Större möjligheter och fler utbildningar

Edison365 Business Case möjliggör för verksamheter som fokuserar på realisering av värde att snabbt, konfigurerbart och användarvänligt skapa way-of-work för att säkra nytta. Vi ser snabbt att våra kunder inom t.ex. business transformation, digital transformation, produkt och IT demand management, nappar på detta arbetssätt och skapar stora värden i sina verksamheter.

Edison Projects fortsätter att skapa mervärde för de som använder Microsoft Project. Rapportmöjligheterna förenklas och utökas.

PowerBI blir ett allt bredare använt verktyg hos våra kunder och vi utbildar allt fler i att bygga rapporter.

Microsoft släpper sin ”Project for the Web” till sviten av Microsoft Project lösningar. Enkelt, snyggt gränssnitt för samarbetsorienterad planering med kanbantavlor. Vi ser stora möjligheter till förenklat och förbättrat planeringsarbete i Office365!

2018

Intresset ökar och edison365 Projects uppgraderar PS+

Edison365 Ideas för medarbetardriven idéhantering och innovation finns nu tillgänglig i svensk version. Intresset för medarbetar- och medborgardriven innovation ökar.

Våra teknikdrivna innovationsbolag fångar upp möjligheten till Technical Scouting och way-of-work för FoU innovation.

edison365 Projects uppgraderar PS+ till nya höjder med bland annat möjlighet till Pipelining av leveranser.

Vi strukturerar våra kunders verksamheter med hjälp av Microsofts Teams för Modern Work Management. Här skapar vi enkelt Teambaserade arbetssätt med en enkel och tydlig rollbaserad informationshub.

2017

Vi förenklar och förbättrar arbetet hos våra kunder

PS+ fortsätter att förenkla arbetet hos våra kunder med nya möjligheter och funktioner. Fler kunder inom flera olika typer av industrier, organisationer och publik verksamhet uppskattar vår Microsoft Office365 baserade lösningsmodell. Våra egna appar, PDP+, som kompletterar MS Project och Project
Online släpps i en ny, uppdaterad release.

Vi levererar förbättrat digitalt stöd från idé över innovation till business case, genomförande och realisering.

Våra utbildningar i arbetssätt och verktyg genomförs helt digitalt.

2016

Visuell Planering öppnar kontor i Göteborg och Malmö

Med tydlig lokal profil kan vi stötta våra kunders PPM-resa ännu bättre.

Vi hjälper statliga verk och marknadsavdelningar att digitalisera sin projekt- och portföljstyrningar.

Vi satsar på egen app-utveckling och har hittills levererat tre färdiga appar.

2015

Visuell Planering växer vidare med sina kunder

Med små och stora kunder i bygg, anläggning och energi bygger vi vidare för att öka våra kunders konkurrenskraft och BNP.

Dovre Groups svenska konsultdel köps tillbaks från Dovre Group och vi välkomnar ett gäng nya kollegor och kunder.

Vi blir silverpartner till Microsoft!

Vi börjar återförsälja Office365 och relaterade produkter från Microsoft.

2014

Vi blir återförsäljare av tilläggsprodukter för Project Online/Project Server

PS+ blir en storsäljare redan första året med många hundratals användare.

TaskBoard levereras till föreningar och förbund för att visualisera PULS och KANBAN digitalt.

2013

Visuell Planering skapas

Med visionen ”praktisk PPM för alla”, baserat på Microsoft Office 365 och Project Online och SharePoint Online samt en agil leveransmodell, så slår vi nya slag för enkel och praktisk portfölj- och resurshantering.

2007

Vi försöker växa till nordisk nivå

Camako säljs till börsnoterade Proha OY, sedermera Dovre Group, och vi blir en del av 400 konsulter inom Oil&Gas.

Microsoft släpper Project Server 2007.

Vi börjar sälja SharePoint-baserade Camako EPM som en light variant av Project Server.

2004

Camako implementerar PPM för stora och små

Camako implementerar Europas då största PPM system baserat på MS Project Server 2003 inom Telekom.

2000

Microsoft släpper server och webbaserade projektsystem – Project Central

Camako bestämmer sig för att satsa helhjärtat på Microsofts plattform för att skapa effektiva PPM-lösningar.

1998

Camako levererar portföljstyrning med MS Project och Business Engine

Läkemedel och Biotech efterfrågar portföljstyrning och behöver digitala verktygsstöd för globala organisationer.

1996

Camako levererar projekt och resurshanteringslösningar

Camako grundas av Magnus Holmlid m.fl.

Vi hjälper organisatörer med att kravställa och välja PPM-lösningar som oberoende konsulter

1990

Datamedia får Project 3.0 använt

Microsoft Project 1.0 för Windows släpps.

MS Project 3.0 Handboken släpps på Pagina förlag med Magnus Holmlid och Christer Sturmark som författare.