Välj mellan olika lösningar för dina behov

För att lyckas med projektarbete behövs bra digitala verktyg. Med digitala verktyg utarbetade för projekthantering hjälper vi projektarbetaren i det dagliga arbetet. Vi erbjuder en rad anpassade lösningar för olika behov i projektarbetets olika skeden.

Microsoft partner

Microsoft Project Online

En projektplats i Office 365 med funktioner för en fullskalig projekthantering.
Starta upp och samarbeta smidigt med dina projektmedlemmar.

Kom igång med Microsoft Project Online

edison365projects

edison365projects en modul i edison365. En applikation baserad på Office365. Med edison365projects får du en användarvänlig, modern långsiktig lösning för projekt- och portföljsstyrning.
Microsoft har utsett edison365 från CPS som den bästa applikationen för projekt- och portföljhantering.

Läs mer om edison365
Se film om edison365ideas

edison365

 

En applikation för idé- och innovationshantering

edison365 en möjlig tilläggsprodukt till din Office 365 tjänst. edison365 är en produkt med flera moduler, från idéhantering till projekt- och portföljhantering. Med edison365ideas ger du dina medarbetare möjlighet att dela med sig av idéer på olika utmaningar som är prioriterade i organisationen. Du kan sedan prioritera vilka idéer som ska bli riktiga projekt. Med edison365 arbetar medarbetarna med verktyg de redan är familjära med tack vare Office 365.  Edison365 drar nytta av de möjligheter som Office 365 ger.

Mer om edison365

CS Taskboard

Digital planeringstavla med alla uppgifter från din SharePoint lista

Med CS Taskboard samlar du alla uppgifter från din SharePoint-lista. Du får en överblick över projekt med alla uppgifter, du kan flytta uppgifter genom att dra och släppa. Du kan se historik, när och vem som omprioriterat (inga papperslappar med krumelurer som ramlar ner från planeringstavlan). CS Taskboard är ett digital visuellt planeringsstöd för Agilt, Kanban eller Scrum från PULS rum på ledningsnivå till enskilda leveransteam.

CS Taskboard är en konfigurerbar tavla som innebär att du kan få funktionalitet för visuell planering baserad på SharePoint-listor eller dokumentbibliotek. Du kan skapa flera tavlor med olika konfiguration mot samma lista för olika målgrupper

 

Mer om CS Taskboard

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fyll i din e-post så får du det senaste från Visuell Planering.